Z okazji 100 lat ruchu esperanckiego w Gliwicach zrobiliśmy nowe logo naszej imprezy.

Autorką loga jest esperantystka
Ewa Caban

GRUPE 2009 dtrwało od 6 do 8 listopada 2009 roku. Uczestniczyło w nim około 50 esperantystów z całej Polski. Byli również goście z Niemiec.
Spotkanie rozpoczęło się w piątek po południu otwarciem wystawy poświęconej 100-leciu ruchu esperanckiego w Gliwicach. Następnie nasz gość z Niemiec Gerhard Hirschman wygłosił prelekcję na temat nowego sposobu współpracy między Europą
a Afryką.

W sobotę o godzinie 10 odbyło się uroczyste otwarcie
GRUPE-13, podczas którego przewodniczący naszej filii Stanisław Mandrak serdecznie pozdrowił wszystkich uczestników.

Następnie wygłosili prelekcje:
Nina Pietuchowska - "Wspomnienia o przygotowaniach i pracach przy Kongresie w Białymstoku."
Roman Dobrzyński - "Sekrety polskiego hymnu "Mazurka Dąbrowskiego."
Zofia Śmistek - "Kongres IKUE i polska sekcia IKUE."
Podczas spotkania zaprezentowano dwa filmy Romana Dobrzyńskiego: "Zakopane 2005 - IJK"
kaj "Herzberg 2006".
Wieczorem Jerzy Handzlik przedstawił monodram "Ludoviko - Lazaro".

W niedzielę esperantyści zwiedzili gliwicką radiostację. Tutaj klucznik muzeum radiostacji Andrzej Jarczewski zapoznał obecnych z historią Gliwic i radiostacji.

Podczas spotkania czynne było stoisko esperanckie z wieloma ciekawymi (nowymi i starymi) wydawnictwami. Było można również skosztować i zapoznać się z produktami pszczelarskimi z pasieki esperantysty z Bielska - Białej, kol. Romana Schodnickiego.

Organizatorzy GRUPE-13 serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszją w przyszłym roku.

Organizantoj de GRUPE-13 kore dankas al ĉiuj partoprenatoj pro alveno al la kunveno kaj invitas venontjare.

GALERIA   WYSTAWApowrót
Polski Związek Esperantystów - oddział Gliwice (Pola Esperanto Asocio - filio Gliwice), ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
esperanto­_gliwice@poczta.onet.pl