Esperanto w Gliwicach - Rok 1909

Wg kronik opracowanych przez Edwarda Wojtakowskiego


Gliwice /Gleiwitz/
Po długich przygotowaniach udało się Panu A. Skorupa nauczyć 10 osób naszego języka. Po kursie zadecydowano utworzenie grupy,której pierwsze oficjalne spotkanie odbędzie się na początku maja. Do tego czasu Pan Skorupa tymczasowo przewodniczy grupie.
/z "Germana Esperantisto", Maj 1909, Nr 5, str.52,53/

Gliwice /Gleiwitz/
Grupa ostatecznie wybrała zarząd. Pan Skorupa został przewodniczącym. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w Hotelu "Victoria" są zawsze bardzo interesujące i chętnie odwiedzane przez esperantystów.
/z "Germana Esperantisto", Wrzesień 1909, Nr 9, str.100/

Wrocław /Breslau/
Od pewnego czasu rodzina naszego mistrza przebywała w Bad Reinerz /Duszniki Zdrój/ aby trochę odpocząć przed męczącą podróżą do miasta tegorocznego kongresu /Barcelony/. W niedzielę 22-go sierpnia odwiedziła to urocze uzdrowisko grupa esperantystów z Breslau /Wrocław/, Schweidnitz /Świdnica/ i Gleiwitz /Gliwice/. Cały dzień spędzili oni w atmosferze przyjemnych rozmów z Państwem Zamenhof, i z uwagą wysłuchali ich interesujących opowiadań na temat trudnego pierwszego okresu naszej działalności. Zapewne dla wszystkich uczestników dzień ten będzie niezapomianym.
/z "Germana Esperantisto", Październik 1909, Nr 10, str.116/

Gliwice /Gleiwitz/
Esperancka sekcja towarzystwa stenograficznego "Stolze-Schrey" oddzieliła się i utworzyła samodzielną grupę.
/z "Germana Esperantisto", Grudzień 1909, Nr 12,s tr.137,138,139/


Hotel "Victoria"

Germana Esperantisto

Hotel "Victoria"

Oddział Polskiego Związku Esperantystów w Gliwicach powstał
12 kwietnia 1962 roku.

W tym czasie następuje rozkwit ruchu, który dotowany przez państwo przybiera formę dość masową i w latch 80-tych gliwicki oddział liczy już 400 członków.

Ważniejsze fakty z życia esperantystów w Gliwicach:

1982 rok - powstaje jedyny w Polsce kabaret esperancki "AMUZO" (Zabawa). Współtwórcą kabaretu działającego przez wiele lat była doc. Czesława Bandrowska.

kobaret "AMUZO"

        

1983 rok - spotkanie esperantystów w związku z obchodami 300 rocznicy pobytu Jana III Sobieskiego w Gliwicach.

1986 rok - przewodniczącym Oddziału Polskiego Związku Esperantystów w Gliwicach zostaje Stanisław Mandrak.

1987 rok - po Światowym Kongresie Esperanta w Warszawie w gliwickim EMPiK-u obchodzono 100-lecie esperanta.
Na osiedlu Obrońców Pokoju nadano nazwy ulicom: L. Zamenhofa i Esperantystów.

1991 rok - impreza o randze międzynarodowej związana z 30 - leciem Gliwickiego Oddziału Polskiego Związku Esperantystów.

1996 rok - XXVIII Ogólnopolski Kongres Esperantystów.

1997 rok (listopad) - pierwsza Gliwicka Randka Użytkowników i Praktyków Esperanta (GRUPE).
Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Esperantystów.
Siedziba Zarządu Głownego Polskiego Związku Esperantystów zostaje przeniesiona z Warszawy do Gliwic. Przewodniczącym Polskiego Związku Esperantystów zostaje Stanisław Mandrak

1999 rok - XIV Światowy Kongres Ekumeniczny w Gliwicach.

XIV Światowy Kongres Ekumeniczny w Gliwicach

        

2000 rok - na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach kolejnym ulicom nadano nazwy wybitnych esperantystów: A. Grabowskiego i O. Bujwida.

2007 rok - siedziba Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów przeniesiona jest z Gliwic do Nowego Sącza - przewodniczącą Polskiego Związku Esperantystów zostaje Halina Komar.
Stanisław Mandrak pozostaje nadal przewodniczącym gliwickiego oddziału Polskigo Związku Esperantystów.

2013 rok - Przewodniczącym Polskiego Związku Esperantystów ponownie zostaje Stanisław Mandrak.

2016 rok - Przewodniczącym Polskiego Związku Esperantystów zostaje ponownie członek naszego Oddziału Aleksander Zdechlik zastępując Stanisława Mandraka.

2019 rok - Aleksander Zdechlik i Stanisław Mandrak zrezygnowali z pełnionych stanowisk w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Esperantystów.

2022 rok - W wyniku wyborów w Oddziale przewodniczącym Oddziału PZE w Gliwicach zostaje Marian Wolny.

zaktualizowano 2022 10 09początek
Polski Związek Esperantystów - oddział Gliwice (Pola Esperanto Asocio - filio Gliwice), ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
esperanto­_gliwice@poczta.onet.pl