Kalendaro de esperantaj aranĝoj / Kalendarz imprez esperanckich

Dato
Aranĝo
Organizantoj
03.01 - 06.01.2013 XXXI. Poludnica, renkontiĝo de E-vojaĝantoj (Slovakio) Jano Vajs, Kollárova 3526, Liptovský Mikulás
12.01 - 19.01.2013 Montara Karnavalo en Zagórze Śląskie (Pollando) Bjalistoka Esperanto-Societo
26.01.2013 Novjara renkontiĝo en Gliwice (Pollando) PEA - filio Gliwice
01 - 03.02.2013 La XXII-a Internacia Festivalo de Maskaj Ludoj - SURVA-2013 en Pernik (Bulgario) lasto@mail.bg
04 - 11.03.2013 Balkana Esperanto Ski-Semajno, BESS, en Sofio (Bulgario) lasto@mail.bg
09 - 16.03.2013 Mediteranea Esperanto-Semajno - 2013 en Lazura Marbordo (Francio) Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR-83700 Saint-Raphael,
15 - 17.03.2013 Junulara Esperanto-Renkontigo, JER - en Győr (Hungario) Hungara E-Junularo
15 - 17.03.2013 Iberia Renkontigo 2013 - en Madrid (Hispanio) Hispana Esperanto - Junulara Societo (HEJS)
25.03 - 01.04.2013 Printempa Semajno Internacia (29-a PSI) - en St. Andreasberg (Germanio) psi@esperanto.de
29.03. - 11.04.2013 6-a Mezorienta Esperanto-Kunveno - Erevano (Armenio) mezorienta.kunveno@gmail.com
08 - 13.04.2013 5-a Esperanto-Semajno - en Nilvange (Francio) Esperanto-Thionville kaj Franca Fervojista Esperanto-Asocio
20 - 27.04.2013 3-a PRINTEMPAS - en Greziljono (Francio) Esperanto-kastelo Greziljono
27.04 - 01.05.2013 3-a PRINTEMPAS bis - en Greziljono (Francio) Esperanto-kastelo Greziljono
29.04 - 09.05.2013 25-a Aroma Jalto - en Jalto (Ukrainio) volodomir@ukr.net
03 - 05.05.2013 72-a Hispana Esperanto-Kongreso - en Zaragoza (Hispanio) Asocio "Frateco", Cadena, 20, 1o - izquierda
10 - 12.05.2013 Brita Kongreso 2013 - en Ramsgate (Britio), HEAB, Esperanto Association of Britain
17 - 20.05.2013 90-a Germana Esperanto-Kongreso - en Nürnberg (Germanio) Esperanto-Nürnberg (Sabine Hauge)
11 - 22.06.2013 35a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno (Pollando) Pola Esperanto-Asocio Filio en Gliwice, www.esperanto.cba.pl
14 - 16.06.2013 12-a politika diskuto ĉe Balatono (Hungario) Internacia partio EDE (Europo-Demokratio-Esperanto)
16.06.2013 Kunveno de esperantistoj en la pinto Ĉantorio en montaro Beskidy (Pollando - Ĉeĥio)
28 - 30.06.2013 33-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso en Lodzo (Pollando) Ĉefa Estraro de PEA kaj PEA - filio Łódź, rk-lodzo@poczta.wp.pl
29.06 - 08.07.2013 Roskilde Festivalo 2013 - en Roskilde (Danio)
06 - 14.07.2013 49-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-49) - en Utena (Litovio) Litova Esperanto-Asocio
12 - 18.07.2013 Konferenco de ILEI en Herzberg (Germanio) ILEI
12 - 20.07.2013 6-a SES, Somera Esperanto-Studado en Martin (Slovakio) petro@ikso.net
13 - 20.07.2013 66-a Kongreso de IKUE –- en Kalwaria Zebrzydowska (Pollando) ikuekongreso@gmail.com
20 - 27.07.2013 98-a Universala Kongreso de Esperanto - en Reykjavík (Islando) UEA
03 - 10.08.2013 80-a Itala Esperanto-Kongreso - en Castellaro apud San Remo (Italio)
19 - 26.08.2013 69-a IJK (Internacia Junulara Kongreso) - en kibuco Afikim (Israelo) TEJO
20 - 22.09.2013 29-aj ARtaj KONfrontoj en ESperanto "ARKONES" - en Poznań (Pollando) tobiasz@esenco.org
16 - 20.10.2013. 2-a Internacia Esperanto-Lernejo - en kastelo Bartosovice (Ĉeĥio) verdastacio@gmail.com
27.10. - 02.11.2013 7-a Kieva Esperanto-Semajno - en Kievo (Ukrainio) volodomir@ukr.net
08 - 11.11.2013 Glvicea rendevuo GRUPE - 17 en Gliwice (Pollando) www.esperanto.cba.pl Pola Esperanto-Asocio - Filio en Gliwice, staman@ka.onet.pl

Pli multe da informoj pri esperantaj aranĝoj vi trovos en: http://www.eventoj.hu/

Więcej informacji o imprezach esperanckich znajdziesz na: http://www.eventoj.hu/komenco
Polski Związek Esperantystów - oddział Gliwice (Pola Esperanto Asocio - filio Gliwice), ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
esperanto­_gliwice@poczta.onet.pl