Domo, en kiu estas sidejo de la glivice'a esparanta klubo.

Dom, w którym mieści się siedziba klubu gliwickich esperantystów.

Reveno al Ĉefa paĝo    Powrót de Strony głównej